K u n s t -   &   C u l t u u r k r i n g   A t h e n a   vzw


Athena is een a-politieke culturele vereniging gesticht in 1996 met als doel alle kunstuitingen (opera, operette, toneel, dans, muziek, zang, poëzie, schilderkunst, fotografie, literatuur, enz...) te promoten en te leren kennen.

Het jaarprogramma omvat weer een reeks culturele activiteiten die het de moeite waard maken lid te worden van deze vereniging.


Wij hopen dan ook dat u lid wil worden en de lidmaatschapsbijdrage zou willen overschrijven op rekeningnummer BE36 3300 1925 7281 van K.C.K. Athena met de vermelding: "lidmaatschap 201x - … hoofdlid - … gezinslid (naam vermelden), student".
Het lidgeld bedraagt: 17 euro voor het hoofdlid, 8 euro voor ieder bijkomend gezinslid en 10 euro voor studenten.

Het lidmaatschap kan recht geven op vermindering op inkomgelden bij onze activiteiten.

Wij danken u alvast voor uw vertrouwen en hopen u op onze activiteiten te mogen ontmoeten.